Telefoon : 058 256 10 71

Bouwbegeleiding

Hooghiemster Bouw timmert al jaren aan de weg en heeft daardoor de nodige expertise en vakkennis in huis om op projecten, van groot tot klein van eenvoudig tot meer complex, bouwbegeleiding te geven. Dit vergt de nodige organisatie, coördinatie en tijd, maar zorgt ervoor dat de opdrachtgever er zelf minder energie in hoeft te steken en levert daarnaast onderstaande onderstreepte voordelen op. De werkwijze is in deze zin uniek, dat zij in de traditionele bouw nog amper wordt toegepast!

Tijdsbesparing

Door organisatie en begeleiden van iedere verbouwing of nieuwbouw, renovatie of woningaanpassing, groot of klein. Voor woning, kantoorpand, bedrijfsgebouw en winkels.

Kwaliteitbewaking

Door controle en overleg op de bouwplaats, leiden van bouwvergaderingen. Eventuele problemen tijdig signaleren en oplossen. Controle op naleving van de gemaakte afspraken en planning.

Kostenbeheersing

Door calculatie en aanvragen van offertes bij verschillende onderaannemers en inkooporganisaties voor het maken van een prijsvergelijk, controle op meer- en minder werk en inkomende facturen.

Oplevering

Controle van het bouwwerk op de gewenste en afgesproken kwaliteit. Het eigenlijke doel van de bouwbegeleiding is om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. Deze heeft slechts te maken met één aanspreekpunt, één persoon die de totale bouw coördineert en de diverse partijen zoals architecten, onderaannemers en leveranciers
aanstuurt.

De bouwbegeleider kan op deze wijze ook budgettair met U meedenken. Bijvoorbeeld U wilt voor een bepaald budget iets bouwen. Samen met de bouwgeleider ontwerpt U een ruwe schets, die hij dan vertaalt in een technische tekening en bijbehorend bestek. Uiteraard zorgt hij ervoor binnen het te besteden budget te blijven. Daarnaast kan hij zorgen voor de aanvraag van de bouwvergunning en eventuele subsidies, en optreden als contactpersoon voor de gemeente of andere betrokken instanties. Gedurende dit proces zal er regelmatig terugkoppeling met U plaatsvinden. Na een eventuele opdracht zorgt de bouwbegeleider in overleg met U als opdrachtgever voor een planning en coördineert hij de totale bouw.

Op deze wijze bent U persoonlijk betrokken bij de voortgang van het gehele proces vanaf het prille begin tot en met de oplevering, zonder dat U allerlei bijkomende zaken hoeft te regelen. Enkele projecten in de portfolio zijn op deze manier tot volle tevredenheid van de opdrachtgever(s) tot stand gekomen

Recente projecten